Duże Serce - Mały Grosik

To społeczna akcja na rzecz dożywiania dzieci w szkołach podjęta przez Chełmiński Dom Kultury i zaproszonych gości / m.in. 49 Drużyna Harcerska im. K. Wielkiego z Chełmna, Urząd Miasta Chełmna, PCK - Kujawsko Pomorski Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy - Zarząd Rejonowy w Chełmnie, MMS STUDIO s.c., , Chorągiew Ziemi Chełmińskiej i Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmnie/. Pierwsza edycja imprezy odbyła sie 15 października 2005 roku. pozyskano kwotę 2580zł. Na scenie prezentowały się zespoły i grupy ChDK, ale również wiele innych zespołów i twórców. Dzięki temu 29 dzieci z chełmińskich szkół mogło korzystać z bezpłatnych i obiadów w listopadzie i grudniu. Na dzień dzisiejszy ok. 150 pracowników z Urzędu Miasta oraz innych placówek miejskich / m.in. Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Biblioteki Miejskiej, Chełmińskiego Domu Kultury oraz chełmińskich szkół / zadeklarowało chęć stałych wpłat na ten szczytny cel. Są to zazwyczaj wpłaty od 3 do 15 złotych. Do akcji włączyło się również kilkoro członków Rady Miasta Chełmna. Dzięki temu na konto stowarzyszenia co miesiąc wpływa ok. 1000 złotych. Dodatkowo jest wiele wpłat jednorazowych, pochodzących najczęściej od firm lub osób prywatnych. Od początku 2006 akcję koordynuje stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń". Akcja rozwija się, pomoc trafia do najbardziej potrzebujących dzieci z naszego miasta.


Kliknij aby powrócić do działu "Imprezy cykliczne"

Wykonanie: A. Nowak