Flash Boys Tournament (11-12.03.17)

Wykonanie: A. Nowak