Podsumowanie konkursu pn. Najpiękniejsza Kartka i Pisanka Wielkanocna (24.03.18)

Wykonanie: A. Nowak