Turniej "DAY OF STREET" (20.01.18)

Wykonanie: A. Nowak