Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury

45 LAT ORKIESTRY DĘTEJ CHEŁMIŃSKIEGO DOMU KULTURY 1972 - 2017

Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury powstała z inicjatywy władz miejskich i dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w 1972 r. Rok wcześniej, grupa młodych osób, wśród których byli także obecni członkowie zespołu, utworzyła zespół fanfarzystów. Dzięki zaangażowaniu pracowników MDK, a szczególnie dyrektora - Zygfryda Piotrowskiego, a także rodziców – p. Cieślaka, Frąckowiaka , Filarkiego i wielu innych w bardzo krótkim czasie został on rozwinięty i przekształcony w orkiestrę. Od chwili powstania, aż do 1990 roku dyrygentem i duszą zespołu był Czesław Roszyk. W 1992 roku batutę objął człowiek, podobnie jak jego poprzednik, całym sercem oddany zespołowi - Józef Lica. Dzięki pracy kapelmistrza i instruktorów: Wiktora Dąbrowskiego i Leszka Witka, orkiestra dalej dynamicznie się rozwijała, prezentując swoje umiejętności na licznych koncertach, konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. Od 2013 roku z grupą muzyków pracuje Leszek Krawczyk, który zastąpił Leszka Witka.

W czasie 40-letniej historii orkiestra odniosła wiele sukcesów. Niespełna w dwa lata po rozpoczęciu działalności, czyli już w 1974 roku, orkiestra została wyróżniona nagrodą główną na Przeglądzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, otrzymując Puchar Ministra Oświaty i Wychowania, a w 1975 r. Puchar Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy. Na Festiwalach Orkiestr Dętych Pomorza Środkowego w Sławnie zespół zdobył Złotą /1980/ i trzykrotnie Srebrną Buławę /1984, 1985, 1995/ oraz kilkakrotnie nagrodę publiczności, a w 1981 roku Szarfę Tambourmajora. Duże sukcesy zespół odnosił na Przeglądach Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody, zdobywając I miejsce w latach 1977, 1990, 1994, 1996. Od 1996 roku ozdobą orkiestry jest dziewczęca grupa taneczna "Mażoretek", towarzysząca jej podczas przemarszów i koncertów. Twórcą zespołu, który do dnia dzisiejszego wzbudza podziw i uznanie na koncertach był Leszek Witek. Obecnie grupę prowadzi Natalia Chachowska. W 1997 roku powołano do życia Stowarzyszenie Kulturalne PUZON, wspierające działalność zespołu. Obecnie funkcję prezesa pełni Jan Ziemlewski – wieloletni członek zespołu.

Swoje umiejętności muzycy z Chełmna prezentowali wielokrotnie również poza granicami kraju, m.in. w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech i Litwie.

W 1996 roku, jako jedyna orkiestra z Polski, otrzymała zaproszenie na II Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Szehestehervar /Węgry/ i za wyjątkowe wykonanie utworów narodowych orkiestra została wyróżniona złotym medalem. W 1998 roku, dzięki staraniom Chełmińskiego Domu Kultury, Stowarzyszenia Kulturalnego PUZON i pomocy Banku Spółdzielczego w Chełmnie, który objął honorowy patronat nad zespołem, orkiestra zaprezentowała się przed mieszkańcami Chełmna w całkiem nowych strojach. Z kolei w latach 2008 – 2009, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY I SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO” zakupiono wiele nowych instrumentów dętych, co umożliwiło dalszy rozwój artystyczny zespołu.

W 1999 orkiestra zdobyła I miejsce i Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W 2001 roku, decyzją dziesięciu kapelmistrzów - uczestników IV Festiwalu Orkiestr Dętych w Chełmnie - otrzymała nagrodę główną Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W roku 2000 z powodzeniem brała udział w Międzynarodowych Dniach Muzyki w Decinie /Czechy/, organizowanych wspólnie przez Zarządy Główne Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Polski, Niemiec i Czech. W 2001 roku zespół nawiązał kontakty partnerskie z bliźniaczą orkiestrą w Unlingen /Niemcy/, czego wynikiem był udział w festiwalu "Muzyka nie zna granic". W roku 2002 podobny festiwal odbył się w Chełmnie, a gościem honorowym był zespół z Unlingen. Również w tym roku orkiestra uroczyście obchodziła XXX rocznicę powstania.

W maju 2003 roku zespół uczestniczył w międzynarodowym festiwalu na Litwie pt. "PIEŚŃ ZNAD SOLCZY" w Solecznikach. W roku 2004 orkiestra ChDK gościła zespół z partnerskiego miasta Hann Munden. Rewizyta miała miejsce już w sierpniu 2005 roku. Także w tym roku nasi muzycy potwierdzili, że zasługują na najwyższe wyróżnienia, zdobywając Nagrodę Główną i GRAND PRIX na VII Konkursie Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko - Pomorskiego /Lipno ‘2005/ oraz Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na VIII Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie.

Już w 2007 roku, podczas Konkursu Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko - Pomorskiego „O Puchar Marszałka Województwa" w Nieszawie, nasza orkiestra potwierdziła swój bardzo wysoki poziom, zdobywając Grand Prix i nagrodę główną w konkursie. Także Józef Lica, kapelmistrz naszego zespołu, został wyróżniony tytułem najlepszego dyrygenta Festiwalu. Sukces ten jest tym ważniejszy, że przypadł w okresie obchodów 35 - lecia Orkiestry Dętej ChDK. Z okazji jubileuszu wydano płyty DVD i CD z prezentacją zespołu.

W 2010 r. Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury razem z zespołem ”Mażoretek" brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych FEDO 2010 w Czechach. W tym samym roku zespół otrzymał kolejną nagrodę w konkursie „Show Parada” na 42 Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. Lata 2011, 2012 i 2013 przyniosły udział orkiestry w „Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych” w czeskich Letovicach. Festiwalowe koncerty i wymiany zespołów z Polski i Czech stały się początkiem przyjaźni pomiędzy zespołami. Już w 2011 roku goście z Czech zawitali do naszego pięknego miasta. Kontakty orkiestry stały się zaczątkiem podpisania układu partnerskiego pomiędzy miastami. Kolejne sukcesy zespołu to: I miejsca dla „Mażoretek” za układy taneczne i musztrę paradną w 2012 i 2016 roku oraz wyróżnienie dla orkiestry w 2014 roku na „Festiwalach” w Sławnie, „Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego” na „Przeglądzie Orkiestr Dętych” w Wagańcu (2013 rok), „Grand Prix” i nagroda główna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego na „Festiwalu Orkiestr Dętych” w Śliwicach (2014 rok) oraz II miejsce i nagroda pieniężna w Aleksandrowie Kujawskim w 2015 roku. Od 2015 roku Chełmno rozpoczęło współpracę z ukraińskim miastem Kaniów, z którym podpisano kolejny układ partnerski. Tamtejsza orkiestra wzięła udział w chełmińskim „Festiwalu Orkiestr Dętych” w 2016 roku, a w roku bieżącym nasi muzycy zagoszczą z koncertami na Ukrainie.

Do dnia dzisiejszego pracują w orkiestrze ludzie, którzy są w niej od początku lub przystąpili do zespołu niedługo po jego powstaniu: Jan Ziemlewski, Marian Sibilla, Adam Lebiatowski, Grzegorz Panek, Zbigniew Gasin, Sławomir Błaszkiewicz. Od wielu lat grają dla nas również m.in. Jan Piasecki, Sławomir Piekarczyk, Anna Bobin, Kamila Kortas, Łukasz Nowicki, Paweł Nowicki i wielu innych wspaniałych ludzi.

W historię zespołu wpisały się również małżeństwa zawarte dzięki wspólnym zainteresowaniom m.in: Jan Ziemlewski i Joanna Klimek, Krzysztof Kalata i Ewa Lebiatowska, Krzysztof Szpilewski i Katarzyna Nieradka, Wojciech Kichler i Ewa Natkańska, Adam Chmielewski i Anna Szyszkowska, Grzegorz Kleszczyński i Mieczysława Tomaszewska. W zespole nie brakowało również muzykujących rodzin: Jan Ziemlewski z synem Damianem, a wcześniej również z córką Barbarą i Katarzyną, Andrzej Chmielewski z synem Adamem, Sławomir Błaszkiewicz z córką Joanną, siostry Agnieszka i Aneta Czaja, rodzeństwo Karolina i Seweryn Patulscy, Natalia i Krystian Szepielak, Sławomir Piekarczyk z synem Tomkiem, Basia i Marek Kobusińscy, Paulina i Paweł Krupińscy, wcześniej Zbigniew Gasin z synami Ryszardem i Rafałem, Adam Lebiatowski z córkami Dorotą i Justyną, Bogdan i Zbigniew Ćwiklińscy.

Od 1997 roku Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury jest gospodarzem Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie. Obecnie grupa koncertowa liczy około 50 osób. Swoimi występami urozmaica imprezy miejskie, uroczystości państwowe, lokalne i kościelne. Repertuar orkiestry jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Od 45 lat zespół wzbogaca życie kulturalne zarówno mieszkańców Chełmna i okolic, jak i całego regionu. Przyczynia się nie tylko do poznania kultury i tradycji narodowych, ale również kształtuje wrażliwość i smak estetyczny młodzieży, dając możliwość rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych. Dzięki wytężonej pracy wielu osób, twórczej pasji i zamiłowania do muzyki, mamy okazje uczestniczyć we wspaniałych, coraz liczniejszych koncertach chełmińskiej orkiestry.

Jubileusz jest wspaniałą okazją, do podziękowania wszystkim – tym którzy przyczynili się do powstania zespołu, grającym w przeszłości i obecnie, wszystkim wspierającym Orkiestrę przez ostatnie 45 lat.

Serdecznie dziękujemy!!!

Więcej zdjęćKliknij aby powrócić do działu "Zespoły i koła zainteresowań"

Wykonanie: A. Nowak