Koło sportowo-rekreacyjne z elementami tańca

Oferta zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami tańca skierowana do osób dorosłych. Spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 17.00 w sali 21 Chełmińskiego Domu Kultury. Jest dużo ruchu i zabawy.

Odpłatność wynosi 10 zł za miesiąc. Zapisy prowadzi sekretariat ChDK; tel. 56 686 48 08; e-mail: sekretariat@chdk.pl.


Kliknij aby powrócić do działu "Zespoły i koła zainteresowań"

Wykonanie: A. Nowak