Skip to content

Mała Akademia Jazzu

Miejsce i czas
2 razy w tygodniu, pierwsze spotkanie dla zapisanych uczestników 8 września o godzinie 17:00 w sali 43 (III piętro)
Grupy wiekowe
od 6 do 18 lat
Instruktorzy
Bartłomiej Halicki
Koszt zajęć
50 zł/miesiąc
Opis
Mała Akademia Jazzu
Muzyczna propozycja dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat – nieograniczony czas edukacji.
Mała Akademia Jazzu pod okiem Bartłomieja Halickiego będzie kształciła uczestników zajęć w obszarze muzyki jazzowej i rozrywkowej. Zajęcia realizowane od podstaw nauki gry na instrumentach oraz w trybie kontynuacji, w formie indywidualnej i grupowej w zależności od etapu i zakresu kształcenia. Wynikiem zajęć będzie utworzenie dziecięco-młodzieżowego zespołu instrumentalnego. Zajęcia realizowane będą dwa razy w tygodniu. O przyjęciu poza nadesłaniem formularza zgłoszeniowego będzie decydował również wynik przesłuchania wstępnego, o którego dacie poinformujemy na początku września.
Główne obszary nauki:
- teoria muzyki – zasady muzyki, kształcenie słuchu, historia i ogólna wiedza o kulturze,
- gra na instrumentach – opcjonalnie: saksofony, puzony, trąbki, instrumenty perkusyjne, klawiszowe, gitara, kontrabas/gitara basowa,
- ogólnorozwojowe zajęcia muzyczne w oparciu o naukę improwizacji według szkoły Hal’a Crooka.

Co z tego można mieć?
- umiejętność szybkiego odczytywania zapisu muzyki instrumentalnej, przeznaczonej na duże orkiestry jazzowe,
- wiedza i technika dotycząca technik improwizacji,
- ukształtowanie osobowości, wrażliwości i smaku artystycznego,
- zorientowanie na i w literaturze muzycznej,
- znajomość stylów muzycznych i ich tradycji,
- wiedza na temat doboru, budowy, strojenia i konserwacji swojego instrumentu,
- umiejętność pracy w grupie oraz radzenia sobie ze stresem.
- i wiele innych…

Koordynatorem muzycznym i instruktorem jest Bartłomiej Halicki, projekt realizowany pod patronatem Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Skip to content