Skip to content

XXII Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – Regulamin

10-11 lipca 2021 r. odbędzie się XXII Chełmiński Jarmark Jaszczurczy. Jest to impreza o charakterze folklorystycznym, istniejąca od roku 1998.
Cele i założenia tej imprezy, to integracja pokoleń, propagowanie różnych dziedzin twórczości oraz ginących zawodów, popularyzacja folkloru i promocja miasta. Istotną częścią przedsięwzięcia są prezentacje zespołów pieśni i tańca z różnych regionów Polski. Przygotowujemy ciekawe atrakcje dla wszystkich odwiedzających jarmark. Jako przedsmak zdradzimy tylko, że będzie można dowiedzieć się wielu nowych i ciekawych rzeczy, będzie można się czegoś nauczyć, będzie gdzie odpocząć i zjeść.
Zapraszamy zatem w dniach 10 i 11 lipca, do udziału w XXII Jarmarku Jaszczurczym, w najpiękniejszym miejscu świata – Chełmnie.
Do zobaczenia w mieście zakochanych!

ℹ Informacje dla wystawców zainteresowanych udziałem w wydarzeniu:

W Jarmarku mogą brać udział:
• wystawcy: twórcy ludowi (nie tylko zrzeszeni), rękodzielnicy, wytwórcy potraw i wyrobów kuchni regionalnych, pszczelarze, rzemieślnicy, malarze, koła gospodyń wiejskich firmy handlowe i handlowo-usługowe, WTZ, DPS, świetlice środowiskowe, szkoły, i stowarzyszenia twórcze;
• teatry uliczne, grupy plebejskie, kapele ludowe i podwórkowe (prezentacje w ruchu, niestacjonarne);
• przedstawiciele firm wystawiający swoje własne stoiska gastronomiczne lub reklamowe niezwiązane z charakterem imprezy – na odrębnych zasadach ustalonych wcześniej z Organizatorem.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 25 czerwca 2021 r. wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z KOPIĄ DOWODU WPŁATY oraz zdjęcia wyrobów i stoiska na adres: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno z dopiskiem „Jarmark Jaszczurczy 2021” lub drogą mailową wysyłając skan karty zgłoszenia oraz dowód wpłaty na adres @: jarmarki@chdk.pl


Do pobrania:

Regulamin Jarmark Jaszczurczy 2021: Pobierz

Karta zgłoszenia dla twórców i wystawców: Pobierz

Skip to content