Skip to content

Konkurs na plakat „ONA-NIEPODLEGŁA-POLSKA”

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości ogłaszamy konkurs na plakat pn. „ONA – NIEPODLEGŁA – POLSKA”.

 • Celem Konkursu jest:
  -zainicjowanie twórczości plakatowej oraz idei plakatu autorskiego;
  – popularyzowanie wiedzy o odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku;
  – pogłębienie wiedzy z zakresu historii i najważniejszych postaci związanych z wydarzeniem;
  – wzmocnienie poczucia świadomości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych;
  – próba odpowiedzi na pytanie: co dziś znaczy dla mnie niepodległość?
 • Format prac dowolny. Prace powinny być płaskie (nie należy wyklejać sypkimi materiałami).
 • Technika wykonania pracy: technika malarska, rysunkowa, graficzna, kolaż lub techniki mieszane.
 • W dziełach mile widziane będzie wykorzystanie: barw niepodległości, tematyki historycznej, haseł nawiązujących do idei niepodległości i wolności, symboli narodowych, najważniejszych dat oraz wizerunku znanych i ważnych postaci z historii. Ocena uwzględniana będzie z podziałem na kategorie:
  – uczniowie szkół podstawowych
  – młodzież szkół ponadpodstawowych oraz dorośli;
 • Prace konkursowe wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać drogą mailową (w formacie PDF, PNG lub JPG) do Organizatora pod adres edyta.zarebska@chdk.pl, do godz. 10:00 dnia 6 listopada 2020 r., w tytule określając: „Plakat niepodległościowy”.
 • Wyłonienie przez Komisję Laureatów nastąpi w mediach społecznościowych (Facebook) Organizatora najpóźniej 10 listopada 2020 r. Dla autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.

Regulamin wraz załącznikami: https://tiny.pl/7n11s
Szczegóły i dodatkowe informacje: edyta.zarebska@chdk.pl, 531 314 420

Skip to content