Skip to content

Ogłoszenie o sprzedaży instrumentów muzycznych znajdujących się w Chełmińskim Domu Kultury w Chełmnie

1. Nazwa i siedziba jednostki: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.

2. Miejsce i termin rozpoczęcia przetargu: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, dnia 15.11.2021 r. godz. 12:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie w dniach 16.11-30.11.2021 r. w godz. 8.00-13.00 (z wyłączeniem weekendów), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 56 686 48 08.

4. Dane techniczne, stan oraz cena wywoławcza sprzedawanego składnika majątku:
1. Pianino Calista – koszt naprawy przewyższa wartość instrumentu
    Cena wywoławcza – 500,00 zł
2. Pianino Legnica – koszt naprawy przewyższa wartość instrumentu
 Cena wywoławcza – 500,00 zł
 
5. Wymagane dokumenty, jakie powinna posiadać oferta:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwa (firmy) i siedzibę Oferenta;
b) rodzaj instrumentu wraz z oferowaną ceną i formą zapłaty;
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży;
d) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
Zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem i adresem (lub nazwą firmy) należy złożyć do 30.11.2021 r. do godz. 15.00
w sekretariacie Chełmińskiego Domu Kultury.

7. Więcej szczegółów pod adresem e-mail: sekretariat@chdk.pl lub numerem telefonu: 56 686 48 08

Pełna oferta sprzedaży oraz wymagane dokumenty znajdują się w załącznikach na stronie BIP.

Skip to content