Skip to content

Święto Konstytucji 3. Maja 2022

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były piękne 😊 

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r. Obok Święta Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej– nowoczesną ustawę zasadniczą. Konstytucja majowa regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm.
Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/obchody-231-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja

Skip to content