O nas


Chełmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40a
86-200 Chełmno
tel. 56 686 48 08
NIP: 875-11-85-547
e-mail: sekretariat@chdk.pl


Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży
Ośrodek Wypoczynkowy
nad Jeziorem Starogrodzkim
ul. Gen. Jastrzębskiego 5
86-200 Chełmno
tel. 56 679 02 30
e-mail: ecwm@chdk.pl
strona www: www.ecwm.chdk.pl


Kinoteatr Rondo
ul. Dworcowa 23
86-200 Chełmno


Nr konta bankowego:

Millenium Bank oddział w Chełmnie:
91 1160 2202 0000 0003 3319 2517Chełmiński Dom Kultury - samorządowa instytucja kultury, skupiająca znaczną część uczestników bogatego życia kulturalnego miasta. Formy zajęć kształtowane są przez potrzeby środowisk i tradycję. Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane są głównie poprzez bezpośrednią pracę w zespołach, kołach zainteresowań i sekcjach. Udział w zajęciach kształtuje osobowość dzieci i młodzieży, inspiruje do aktywności twórczej, kształtuje wrażliwość estetyczną i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Misją Chełmińskiego Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców Chełmna do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia, troska o zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez inicjowanie, stymulowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych działań kulturalnych i społecznych. Chełmiński Dom Kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność w dziedzinie kultury.

Do najbardziej znanych i największych zespołów domu kultury w Chełmnie należy Zespół Pieśni i Tańca POMORZE, który w swojej historii ma wpisaną niezliczoną ilość koncertów na scenach krajowych i zagranicznych, prezentując narodowe tańce polskie oraz tańce z niemal wszystkich regionów naszego kraju. Równie bogaty repertuar proponuje widzom Zespół Tańca Ludowego KUNDZIA, występując na scenach Polski i Europy.

Najczęściej na ulicach Chełmna można spotkać uwielbianą przez mieszkańców Chełmna Orkiestrę Dętą Chełmińskiego Domu Kultury wraz z towarzyszącą jej grupą taneczną MAŻORETEK. Zespół szczyci się wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2012 roku orkiestra obchodziła jubileusz 40-lecia działalności. Kulturalna wymiana z czeską orkiestrą z Letovic / Czechy / doprowadziła do podpisania układu partnerskiego między miastami.

Ważną rolę pełnią zespoły tańca nowoczesnego i współczesnego, z dużym powodzeniem reprezentujące miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tańca. Nowością jest Studio kreaTYwy poprzez działalność którego staramy się budować nowe spojrzenie, szukać nowych rozwiązań i określeń dodając otoczeniu niecodziennego charakteru oraz grupa wokalno – instrumentalna Teacher’s MUSICLAB, która z powodzeniem prezentuje dom kultury na wielu koncertach, przeglądach i festiwalach.

Oprócz opisanych zespołów, wszyscy mieszkańcy Chełmna mogą rozwijać swoje zainteresowania w działających sekcjach i kołach zainteresowań, m.in. pracowni plastycznej, fotograficznej, muzycznej, tanecznej, rytmicznej; szachowej oraz w klubie seniora. Poza tym organizowane są różnego rodzaju warsztaty i kursy, m.in. kurs tańca towarzyskiego czy warsztaty gitarowe i perkusyjne.

W 2009 roku przy domu kultury rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.

Bardzo dobre rezultaty przynosi współpraca z działającymi w Chełmnie stowarzyszeniami kulturalnymi. Dom kultury był inicjatorem społecznej akcji na rzecz dożywiania dzieci w szkołach „Duże Serce - Mały Grosik", która jest obecnie koordynowana przez stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń".

Chełmiński Dom Kultury jest organizatorem wielu miejskich imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Do największych należą Walentynki Chełmińskie, Dni Chełmna, Jarmark Jaszczurczy, Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych, Festiwal Piosenki Biesiadnej i Regionalnej, Spotkania Klubów Seniora itp. Od wielu lat przy ChDK działa społeczny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Trudno jest wymienić wszystkie działania i poczynania Chełmińskiego Domu Kultury. Żadne z nich nie byłoby możliwe bez bliskiej współpracy ze szkołami, innymi placówkami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi, zakładami pracy i wsparcia władz samorządowych.

Więcej zdjęćWykonanie: A. Nowak