Pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby

Skupia kilkudziesięciu młodych ludzi uzdolnionych plastycznie, w tym uczniów szkół podstawowych. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie malarstwa, rzeźby itp. Wielu wychowanków jest obecnie absolwentami średnich i wyższych szkół artystycznych. Edukacja plastyczna dzieci w grupie "MALI ARTYŚCI" / 6 - 12 lat /ma charakter pracy twórczej, ukierunkowanej i prowadzonej przez plastyka w pracowni jak również w plenerze. Obejmuje ona różne techniki i formy wypowiedzi twórczej dziecka dostosowanej do wieku i możliwości / malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ćwiczenia manualne /. Młodzież i dorosłych zapraszamy na WARSZTATY ARTYSTYCZNE, gdzie odkryją swój talent, rozwiną umiejętności plastyczne, spędzą czas w twórczej atmosferze. Zajęcia przygotowują uczestników do egzaminów i edukacji artystycznej.

Zajęcia prowadzone przez Reginę Gargol odbywają się w grupach wiekowych. Przy pracowni działa bardzo aktywnie grupa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Więcej zdjęć
Kliknij aby powrócić do działu "Zespoły i koła zainteresowań"

Wykonanie: A. Nowak