Projekty




Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury

27.12.2017

Miasto Chełmno realizuje projekt pod nazwą ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury oraz z budżetu miasta.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Region przyjazny środowisku, działanie: Ochrona i rozwój zasobów kultury: 1 982 814,24 zł (przyznane decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/779/17 z dnia 4 maja 2017 r.)

Całkowita wartość projektu: 4 134 070,97 zł

Beneficjent: Gmina Miasto Chełmno

Operator projektu: Chełmiński Dom Kultury

Krótki opis projektu

Lokalizacja projektu: kinoteatr Rondo, ul. Dworcowa 23 a, Chełmno

Przedmiotem projektu jest modernizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji obiektowi kultury- kinoteatrowi Rondo, wyłączonemu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. Założenia przedmiotowego projektu zmierzają do zatrzymania degradacji obiektu objętego Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami oraz odtworzenia funkcji kinoteatru Rondo wraz z nadaniem mu nowej funkcji animacji i aktywizacji kulturalnej, co jest też zgodne z założeniem zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 2020+”, która zakłada, że obiekty kultury mają być multifunkcjonalne i pełnić zadania placówek rozwoju społecznego. Tym samym można uznać że Chełmiński Dom Kultury rozpocznie działalność w nowym obszarze animacji i aktywizacji kulturalnej, co stanie się jego kompetencją kluczową- unikalną na mapie zarówno Miasta, jak i Powiatu.

Ponownie też zacznie realizować zadania związane z upowszechnieniem kultury.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac na zewnątrz budynku oraz jego wnętrzu wraz z instalacją urządzeń projekcyjnych.

Modernizacja energetyczna przewiduje wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji CWU, ocieplenie przegród, montaż wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła.

Cel bezpośredni: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

Cele szczegółowe:

 • rozwój oferty kulturalnej Chełmińskiego Domu Kultury w kierunku upowszechniania kultury
 • zwiększenie dostępności kultury na terenie Miasta,
 • aktywne zapobieganie wykluczeniu kulturowemu,
 • wsparcie procesów rewitalizacji społecznej realizowanej na terenie Miasta poprzez rozbudowę oferty kulturalnej i wzrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze,
 • skupienie w obiekcie działań integracyjnych, reintegracyjnych, aktywizacyjnych i animacyjnych,
 • poprawa stanu technicznego budynku, w tym części wpisanej do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
 • poprawa stanu technicznego obiektu i odtworzenie jego historycznych funkcji,
 • poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania korzystających z obiektu osób,
 • poprawa ładu przestrzennego w centrum Miasta,
 • efektywne wykorzystanie obiektów kultury,
 • reaktywacja kinoteatru na terenie Miasta,
 • zwiększenie zatrudnienia w sektorze kultury,
 • przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres planowanych prac:

Roboty zewnętrzne: naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych, wymiana instalacji odgromowych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, oświetlenie zewnętrzne, przyłącza gazu, monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego, komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy, malowanie elewacji.

Roboty wewnętrzne: wymiana tynków, wymiana podestu i siedzisk widowni, wymiana sceny, wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry, montaż urządzeń scenicznych (reflektory, kotary), modernizacja pomieszczeń (szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna, WC oraz gospodarczych), wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym, wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej, wymiana instalacji wodno– kanalizacyjnej, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej, instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym p.poż, instalacja audiotelewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem, wyposażenie sceny i projektorowi, instalacja internetowa i telefoniczna, monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej, instalacja systemu alarmowego – antywłamaniowego. Ponadto przewidziano zagospodarowanie terenu wokół, w tym wykonanie ogrodzenia, chodnika i obudowy śmietnika.

Zakres modernizacji energetycznej: demontaż istniejącej kotłowni olejowej, montaż kotła kondensacyjnego o mocy 65kW z energooszczędnym zasobnikiem ciepłej wody i agregatu skraplającego z rewersem o mocy 64 kW w centrali wentylacyjnej, montaż nowych grzejników, nowych rur, zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych i powrotnych przy grzejnikach, odpowietrzników na pionach, izolacji na przewodach poziomych, regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropodachu rotundy, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym w części widowni, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ściany na gruncie budynku, ocieplenie podłogi na gruncie, montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, wymiana instalacji oświetleniowej wraz z okablowaniem.




Warsztaty tworzenia realistycznych masek teatralno - filmowych

Od sierpnia w Chełmnie realizowane są warsztaty tworzenia realistycznych masek teatralno - filmowych. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie NIJO przy współpracy z Chełmińskim Domem Kultury.

Głównym celem projektu jest pozyskanie umiejętności tworzenia profesjonalnych masek, które mogą posłużyć potem jako rekwizyty w teatrze lub filmie. W dzisiejszych czasach kiedy dobry sprzęt do tworzenia filmów nie stanowi już bariery, właściwie każdy może nakręcić swój własny film. Wystarczy znajomość podstawowych zasad. Warsztaty mają motywować ludzi do działania, do tworzenia i rozprzestrzeniania wartościowych ideii za pomocą filmów. Ciekawy, nietypowy bohater przyciągający uwagę to cel naszych warsztatów. Każdy uczestnik będzie musiał wykreować owego bohatera. Kim jest? Co robi? Jaka jest jego przeszłość? Jaki ma temperament? Czym się wyróżnia? Rysy twarzy mówią wiele. Czyż to nie fascynujące? Uczestnicy stworzą przykłady emocji wpisanych na stałe w ludzkie twarze, podstawowe mięśnie twarzy, przykłady zmarszczek, itp. Co pozwoli im modyfikować postać na własne potrzeby tworząc wyjątkowy i niepowtarzalny projekt. Już niebawem pierwsze rezultaty warsztatowych potyczek.




We Unit the People of Europe – Letovice

Miasto Chełmno zaproszone zostało do udziału w projekcie „We Unit the People of Europe”, realizowanym przez partnerskie miasto Letovice. Zadanie ma na celu bliższe poznanie się ludzi mieszkających w Unii Europejskiej. W projekcie wezmą udział delegacje z Polski (Chełmno), Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Chorwacji. Realizacja zadania ma na celu poznanie problemów życia innych narodów. Będzie to też okazja do spotkania mieszkańców miast partnerskich, przedstawienia swojego miasta i kultury. Podczas wizyty odbędzie się podpisanie umowy o współpracy Letovic z miastem Budapest – Köbanya. Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej, programu „Europa dla obywateli”.




proIMpro - warsztaty improwizacji

poIMPROwizujemy !

Wielkimi krokami nadchodzą wakacje pełne improwizacji dla Studia KreaTYwy, wszystko dzięki dofinansowaniu, jakie grupa otrzymała z programu Działaj Lokalnie 2015. 24-25 czerwca Igor Belczewski, z warszawskiego IMPRO.LAB czyli Laboratorium Improwizacji, przeprowadzi warsztaty improwizacji dla uczestników projektu. 25 czerwca o godz. 18:00 będzie można obejrzeć prezentację, która zakończy dwa dni intensywnej pracy. To jednak nie koniec, ponieważ kolejne dwa dni zostaną poświęcone na dalsze rozwijanie nabytych zdolności pod okiem Kamili Cieślewicz.

Improwizacja to nie wszystko. W ramach projektu, 11 lipca odbędzie się również otwarta sesja fotograficzna dla mieszkańców Chełmna oraz turystów, sesja na Rynku, sesja niezwykła. Niezwykła ponieważ osoby, które zechcą stanąć przed obiektywem będą musiały wykonać niepowtarzalną minę. Efektem tego przedsięwzięcia będzie wystawa fotografii. 8 sierpnia w kościele śś. Piotra i Pawła (ul. Wodna) zostanie otwarty wernisaż 20 najciekawszych prac. Wystawę będzie można zobaczyć aż do końca sierpnia. Podczas trwania wakacji Studio K. planuje realizację IMPROsesji, więcej szczegółów na ten i inne tematy znajdziecie na Facebooku - Studio KreaTYwy.

Jeśli nas zapytacie:

Dlaczego improwizacja? Może dlatego, że to nie tylko świetny sposób na ciekawe spędzania czasu ale również niesamowita szansa na poznanie samego siebie. Walka ze stresem, własnymi słabościami, poszerzanie horyzontów, rozwijanie kreatywnego myślenia, milion sposobów na rozwiązywanie trudnych sytuacji, wzmacnianie własnej osobowości. Można wymieniać w nieskończoność.

Dlaczego taka sesja? Po to aby ukazać dystans jaki człowiek posiada do otaczającej go rzeczywistości i samego siebie. Świat jest kolorowy, a my odważni bez zględu na wiek.

Dlaczego warto być aktorem, częścią publiczności lub modelem? Warto doświadczać!

Podsumowanie projektu

Wystawą "Sesji min" w kościele ss. Piotra i Pawła ( 8.08 - 26.08.2015r ), Studio KreaTYwy zakończyło projekt proIMpro, który wprowadził grupę młodych, ambitnych uczestników w świat sztuki improwizacji. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się warsztatami impro, które poprowadził Igor Belczewski z warszawskiego IMPRO.LABU. Dwa intensywne dni pracy z trenerem zakończyły się pokazem grupy warsztatowej pod nietuzinkową nazwą "Rekin w bieliźnie", w Kręgielni Grawitacja. Wspólnym występem uczestników proIMpro i członków Toruńskiej Grupy Improwizacyjnej "TERAZ" z Torunia na dużej scenie w ramach Dni Chełmna zakończył się maraton warsztatowy.

Lipiec był miesiącem, który wprowadził trochę dystansu do życia codziennego, zwłaszcza podczas Międzynarodowych Spotkań z Folklorem, kiedy to mieszkańcy oraz turyści mogli zrobić sobie zdjęcie przy chełmińskim ratuszu w ramach sesji min. Wszystkim chcącym uczestniczyć w tym przedsięwzięciu postawiono to samo wymaganie, każdy musiał wykonać niebanalną minę przed obiektywem. Owoce tego dnia można było zobaczyć podczas wernisażu fotografii 8 sierpnia, a później w kościele ss. Piotra i Pawła, aż do końca wakacji.

Owocem tego projektu jest ogromny zapał uczestników do dalszego tworzenia teatru improwizacji i rozwijania swoich umiejętności. Dlatego też od początku września, Studio KreaTYwy wkażdy czwartek, w godzinach 18:00 - 21:00 trenuje sztukę improwizacji w nadziei, że kiedyś będzie w stanie dzielić się tym co w impro przychodzi tu i teraz, na scenie.

Jeśli chcecie dołączyć do Studio IMPRO, nic prostszego! Przyjdźcie na jedną z prób, spróbujcie, a zobaczycie, że nie będziecie w stanie się uwolnić. ZAPRASZAMY!

proIMpro - warsztaty improwizacji - projekt sfinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie" realizowany przez Studio KreaTYwy przy współpracy Chełmińskiego Domu Kultury.

Więcej na: https://www.facebook.com/Proimpro-834984896556014/?fref=ts




europejskiMIMOchodem

W ramach akcji 1.1. – Wymiany Młodzieży, programu „Młodzież w działaniu”, Teatr Agrafka we współpracy z Chełmińskim Domem Kultury realizować będzie w terminie 1 – 10 sierpnia 2014 r. teatralny projekt wymiany polsko-czeskiej „EuropejskiMIMOchodem”.

Sierpień stanie się wielką przygodą dla Teatru Agrafka oraz zaprzyjaźnionej grupy teatralnej Lehká mozková dysfunkce Kunštát z Czech. Pantomima zawładnie ciałami i sercami młodzieży oraz Chełmnem. Wszystko to dzięki projektowi wymiany "europejskiMIMOchodem".

Wymiana finansowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w programie "Młodzież w działaniu". Teatr Agrafka na jej realizację otrzymał 8 872 Euro, a przy wsparciu finansowym Chełmińskiego Domu Kultury oraz środkach własnych pełna kwota wynosi 9 022 Euro.

Od maja trwają przygotowania do spotkania teatralnej młodzieży i już dziś wiadomo, że nie będzie ono tylko miłym spędzaniem czasu. Dzięki całemu przedsięwzięciu uczestnicy wymiany mają szansę nauczyć się planowania wydarzeń, odpowiedzialności, przedsiębiorczości. Jest to szansa na dzielenie się pasją, zdobywanie nowych umiejętności, doskonalenie warsztatu, poznawanie nowych ludzi, wyrażanie siebie. Można by wymieniać w nieskończoność korzyści jakie daje uczestnictwo w takim wydarzeniu.

Celem wymiany "europejskiMIMOchodem" jest zderzenie kultur Polski i Czech, poznanie i wzbogacenie techniki pantomimy, pogłębnie świadomości europejskiej wśród młodzieży, a w szczególności stworzenie uniwersalnego języka kulturowego.

Co nas czeka? Pierwszym etapem wymiany są czterodniowe MIMOwarsztaty, na które Teatr Agrafka i Lehká mozková dysfunkce Kunštát udadzą się do Warszawy. Poprowadzi je Bartłomiej Ostapczuk, aktor-mim, reżyser przedstawień teatru pantomimy, autor choreografii, ruchu scenicznego, konsultacji ruchowych i działań pantomimicznych w przedstawieniach teatrów dramatycznych, nauczyciel. Dodatkową atrakcją jest miejsce gdzie zajęcia będą prowadzone, a mianowicie Scena Na Woli w Teatrze Dramatycznym. W Warszawie będzie również szansa by poznać różne oblicza teatru dlatego też teatry wybiorą się naspektakl reż. Doroty Kędzierzawskiej "Medea" w Teatrze Polonia.

5 sierpnia odmieniona młodzież dotrze do Chełmna i zawładnie ulicami miasta. Wówczas, aż do 9 sierpnia będziemy mieli szansę zetknąć się z paradą mimów (MIMOsłów), pobawić się w gry podwórkowe (graMIMOgra) wywodzące się z kultury i tradycji Polski i Czech. Dzieci obejrzą podczas kina plenerowego (filMIMOteka) wieczorynkę w odsłonie polskiej i czeskiej, a i dla dorosłych niezabraknie tragikomedii czeskiej. "europejskiMIMOchodem" w planach ma również wizytę w Trójmieście. Tam odwiedzi Scenę Letnię w Orłowie Gdynia by zobaczyć spektakl muzyczny "Jeszcze bardziej zielona gęś". Za równo w Trójmieście jak i Warszawie mieszkańcy, turyści na pewno będą mieli szansę spotkać uczestników wymiany podczas happeningów spontanicznych wydarzeń performatywnych.

Nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was do wspólnego i aktywnego uczestnictwa.

Autor: Kamila Cieślewicz




Ulotne wrażenia z Chełmna

Dzięki dotacji uzyskanej z programu „DZIAŁAJ LOKALNIE 2014” Chełmno po raz kolejny stanie się miejscem artystycznych spotkań plenerowych. Tym razem w impresjach malarsko-fotograficznych będą mogli wziąć udział artyści amatorzy, którzy zechcą zatrzymać na dłużej „ulotne wrażenia” z naszego pięknego miasta oraz poznać tradycyjny warsztat malarsko-fotograficzny.

OTWARTE PLENEROWE IMPRESJE MALARSKO – FOTOGRAFICZNE odbywać się będą w czwartki (17 i 31 lipca, 14 i 28 sierpnia oraz 11 września) w godz. 10.00 – 15.00 (zbiórka w ChDK o godz. 9.00). W plenerze wezmą udział dwie grupy: malarska i fotograficzna, składające się z 10 osób każda. Zapisy do grup prowadzone są w sekretariacie ChDK, tel. 56 686 48 08, e-mail: sekretariat@chdk.pl do 14 lipca.

Powstałe prace wystawiane będą podczas poplenerowych prezentacji w różnych częściach miasta. Projekt ma na celu ożywienie życia kulturalnego mieszkańców Chełmna, zachęcenie do tworzenia prac plastycznych i fotograficznych oraz doskonalenie warsztatu twórczego mieszkańców naszego miasta.




Międzynarodowa wymiana Młodzieży - Unlingen

Od 5 czerwca 2014 roku Chełmno gościło młodzież z Unlingen /Niemcy/ - członków Musikverein Unlingen e.V. Grupa gościła w Chełmnie na zaproszenie Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia Kulturalnego PUZON w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Spotkanie muzyków stało się możliwe dzięki zaangażowaniu Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. K. Schumachera w Chełmnie oraz dofinansowaniu przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży i Gminę Miasto Chełmno.

Podczas pobytu młodzież z Unlingen zwiedziła nasze miasto, zapoznając się z jego historią i tradycjami. Młodzi muzycy z Chełmna i Niemiec zwiedzili Gdańsk i Westerplatte. Zaplanowano też wspólne koncerty i zabawy, m.in. naukę polskich tańców narodowych, które przybliżyli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze. Zespół z Niemiec wystąpił też gościnnie podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie. Pobyt w Polsce grupa z Unlingen zakończyła 10 czerwca.

Obszerną fotorelację można obejrzeć w dziale Galerie zdjęć.




Remont i termomodernizacja kompleksu Kinoteatru RONDO


Projekt
„Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury,
Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013

Przedmiot inwestycji obejmuje roboty remontowo-termomodernizacyjne istniejącego kompleksu KINOTEATRU „RONDO”, mieszczącego się przy ulicy Dworcowej 23 w Chełmnie.

Zakres prac dla robót termomodernizacyjnych i remontowych obejmuje:

Roboty zewnętrzne:
- naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych,
- wymiana instalacji odgromowych,
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- docieplenie ścian,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- oświetlenie zewnętrzne,
- przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zależności od potrzeb,
- monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego,
- komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy,
- malowanie elewacji,

Roboty wewnętrzne:
Modernizacja i remont sali widowiskowej ze sceną, sali okrągłej i pomieszczeń towarzyszących:
- wymiana tynków,
- wymiana podestu i siedzisk widowni,
- wymiana sceny,
- wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry,
- urządzenia sceniczne ( reflektory, kotary),
- modernizacja pomieszczeń: szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna, w.c. oraz gospodarczych,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym,
- wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji co,
- instalacja gazowa wraz z budową kotłowni gazowej,
- wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej,
- instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym p. poż,
- instalacja audio-telewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem,
- wyposażenie sceny i projektorowni (wyposażenie będzie znajdowało się w ewidencji środków trwałych),
- instalacja internetowa i telefoniczna,
- monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej,
- instalacja systemu alarmowego – antywłamaniowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczonych usług kultury i wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kultury KINOTEATRU „RONDO” w Chełmnie. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

- poprawa stanu technicznego budynku,
- zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze,
- zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury,
- poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Chełmna.

Osiągnięcie celów szczegółowych i celu głównego, pozwoli zrealizować cel ogólny projektu: poprawa jakości i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury, jako czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cel ogólny odnosi się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa i ma rozwiązać problemy z zakresu infrastruktury kultury na obszarze całego województwa, w dłuższej perspektywie czasowej.

Przebudowa i modernizacja siedziby KINOTEATRU „RONDO” przyczyni się do poprawy jakości usług i dostępu mieszkańców do infrastruktury kultury oraz do zwiększenia stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Projekt znajduje się na liście Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.




Street Revit czyli Chełmno w graffiti malowane

„Graficiarze” – jest to nieformalna grupa młodych chełmnian, prowadzonych przez Macieja Bukowskiego, zainteresowanych sztuką street-art, czyli tworzeniem graffiti na dużych przestrzeniach. Grupa powstała po zajęciach zorganizowanych podczas ferii zimowych w Chełmińskim Domu Kultury.

Dzięki otrzymanej dotacji z programu „Działaj lokalnie VIII” w terminie 01.07 – 15.10.2013 r. zespół zrealizował projekt „Street Revit czyli Chełmno w graffiti malowane”. Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży z tworzenia graffiti na dużych przestrzeniach. Na zajęciach młodzi ludzie poznawali tajniki sztuki street-art, tworzyli projekt graffiti, który powstał w amfiteatrze oraz poznali warsztat malowania od strony praktycznej malując ściany na korytarzach Chełmińskiego Domu Kultury.

Projekt graffiti, który powstał na podeście sceny w amfiteatrze, został wybrany w plebiscycie dla mieszkańców Chełmna ogłoszonym na Facebooku ChDK oraz portalu internetowym www.chelmno.com.pl. W ten sposób mieszkańcy mieli wpływ na nowy wizerunek amfiteatru.

Samo malowanie graffiti stanowiło zabawę integracyjną dla młodszych i starszych. Na zakończenie projektu na chełmińskim rynku wystawione zostały duże płyty imitujące ściany, na których uczestnicy przedsięwzięcia oraz osoby przechodzące przez rynek mieli okazję stworzyć galerię sztuki street-art.

Projekt dał możliwość zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacji, wzmocnił ich więź z miejscem zamieszkania poprzez nadanie nowego, świeżego wyglądu smutnym zaułkom miasta, a jednocześnie podniósł świadomość starszych pokoleń o artystycznych i estetycznych walorach graffiti.

Więcej zdjęć






Teatr dzieciom

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013 - program "Edukacja - Edukacja kulturalna" Chełmiński Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 30000 zł na realizacje projektu "TEATR DZIECIOM". Wkład własny w realizacje zadania wyniósł 10000 zł. Instytucją zarządzającą programem jest Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.


Projekt rozpoczął się w połowie marca, a zakończy się 29 listopada. Pierwszy etap do końca czerwca realizowany był w szkołach podstawowych, drugi zaś od września w gimnazjach na terenie Chełmna. Dzieci dzięki zajęciom miały możliwość wejścia w świat własnej wyobraźni. Zabawy teatralne miały za zadanie pobudzić w nich szersze pojmowanie świata oraz kreatywność. Podjęte działania pozwoliły również uczestnikom zderzyć się z różnymi formami sztuki, jakie łączy w sobie teatr, jednocześnie urozmaicić ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Efekt końcowy, którym są spektakle, przygotowane pod okiem aktorów i instruktorów, zaprezentowany został mieszkańcom Chełmna w ramach obchodów Dnia Dziecka, Dni Chełmna oraz "Andrzejek" organizowanych przez Chełmiński Dom Kultury. Spektakle przybrały formę różnych konwencji teatralnych – teatr lalek, cieni, teatr z wykorzystaniem oprawy multimedialnej, teatr ulicy, a nawet piosenka aktorska i kabaretowa.

Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji dla uczestników projektu, takich jak spektakle przedstawione przez zawodowe teatry. Do dzieci ze szkół podstawowych: klasy IV-VI, zaproszony został Bydgoski Teatr Lalek "Buratino" ze spektaklem „Śpiąca Królewna”. Szkoły gimnazjalne obejrzą przedstawienie Teatru Latarnia. Poza tym uczestników czekają wyjazdy do teatrów w Bydgoszczy i Toruniu oraz udział w lekcjach teatralnych przeprowadzonych w ramach spektakli przez aktorów.

Realizatorem projektu jest Chełmiński Dom Kultury, przy zaangażowaniu m.in. Teatru AGRAFKA z ChDK, Stowarzyszenia Miłośników Kultury Muzycznej "Kantyczka", aktorów teatralnych. Wszystkie przedsięwzięcia związane z projektem można będzie śledzić na stronie www.chdk.pl oraz na profilu facebookowym Teatr dzieciom.





Teatralna rewolucja w Chełmnie rozpoczęła się 18 marca i potrwa aż do 30 listopada 2013. Pierwszy etap odbył się w szkołach podstawowych drugi zaś w gimnazjach na terenie Chełmna. Wszystko za sprawą projektu „Teatr dzieciom”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego realizatorem jest Chełmiński Dom Kultury przy współpracy grupy teatralnej Agrafka.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez doświadczonych aktorów i instruktorów. Podjęte działania pozwolą uczestnikom zderzyć się z różnymi formami sztuki jakie łączy w sobie teatr. Jednocześnie urozmaicają ofertę zajęć pozalekcyjnych, wyzwalają kreatywność wśród dzieci i młodzieży, co pozwali wytwarzać im własną przestrzeń artystyczną, która będzie funkcjonowała nawet po zakończeniu projektu.


27 czerwca zakończyliśmy pierwszy etap projektu w szkołach podstawowych. Efektem pracy małych aktorów były spektakle na podstawie tekstów Marty Guśniowskiej. Otwarte przedstawienia były poprzedzone prezentacjami przed uczniami szkół. Spektakle przybrały formę różnych konwencji teatralnych – teatr lalek, cieni, teatr z wykorzystaniem oprawy multimedialnej oraz teatr ulicy.



Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji dla uczestników projektu. Wszystkie dzieci ze szkół podstawowych - klas IV-VI, zaproszone zostały do Kinoteatru Rondo na spektakl „Śpiąca Królewna” w wykonaniu Bydgoskiego Teatru Buratino. Mali widzowie mieli również szansę uczestniczyć w lekcji teatralnej przeprowadzonej w ramach spektaklu przez aktorów. Podczas wizyty w Teatrze Baj Pomorski na przestawieniu „Jaskółeczka” dzieci doświadczyły prawdziwego klimatu sztuki teatralnej.

Drugi etap projektu „Teatr dzieciom” rozpoczął się w połowie września. Chętni uczniowie mogą pod okiem instruktorów rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Zajęcia tak jak w szkołach podstawowych obejmują ruch sceniczny, dykcję, podstawy pantomimy, interpretację tekstu, improwizację itp. Gimnazjaliści przygotowują się do uroczystej gali piosenki aktorskiej i kabaretowej, której odsłona nastąpi pod koniec listopada. Natomiast jeszcze w październiku (30.10) zaplanowaliśmy wyjazd uczestników do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na spektakl „Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa” oraz dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych w Chełmnie, występ Teatru Latarnia w Kinoteatrze Rondo. To wszystko niebawem!

Więcej zdjęć






Poprawa warunków funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury poprzez zakup wyposażenia służącego edukacji kulturalnej

W wyniku naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów kultury, Chełmiński Dom Kultury otrzymał dotację w wysokości 98 000 zł na realizację projektu pn. "Poprawa warunków funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury poprzez zakup wyposażenia służącego edukacji kulturalnej". Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 115 750 zł. Kwota wkładu własnego w wysokości 17 750 zł została zabezpieczona przez Gminę Miasto Chełmno.

Dzięki otrzymanej dotacji, do końca listopada 2012 r., pracownie ChDK zostały wyposażone w nowe instrumenty muzyczne oraz profesjonalny sprzęt umożliwiający zdobywanie dodatkowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań kulturalnych.

W celu ulepszenia funkcjonowania pracowni muzycznej zakupione zostały profesjonalne mikrofony, gitara basowa i solowa, piece tzw. „comba" basowe i gitarowe, zestaw nagłaśniający do odtwarzania i śpiewu, keyboard z dyskiem twardym i od dawna oczekiwana perkusja. W celu podnoszenia jakości barwy dźwięku oraz zwiększania efektywności eksploatowanego sprzętu odtwarzającego, zakupiono odpowiedni procesor dźwięku z bramką szumów, korektorem graficznym i „crossoverem" oraz monitor odsłuchowy. Organizacja koncertów wiąże się niejednokrotnie z przewozem sprzętu elektronicznego i instrumentów muzycznych. W celu ich ochrony przed zniszczeniem i czynnikami zewnętrznymi, zamówiono odpowiednie skrzynie transportowe. Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pracowni muzycznej było również nowe pianino, gdyż obecne było bardzo stare i musiało zostać wymienione. Równie ważny był także zakup Tuby "Es" dla Orkiestry Dętej ChDK, gdyż obecnie zespół nie posiada tego instrumentu. Z uwagi na brak i zużycie instrumentów kapeli ludowej, działającej przy ZPiT „Pomorze", zakupiono skrzypce z akcesoriami, akordeon oraz futerał do kontrabasu, konieczny do przechowywania i transportu instrumentu. Kapela otrzymała również zestaw nowych, stabilnych pulpitów, szafy do pracowni folkloru oraz szaf garderobiane do szatni zespołu "Pomorze". W związku z prowadzonymi zajęciami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wyposażono pracownię seniorów w odpowiedni sprzęt komputerowy i multimedialny, ułatwiający prowadzenie wykładów i kursów, tj. komputer przenośny razem z oprogramowaniem, projektor multimedialny, tablica „filipchart" oraz kamera cyfrowa. Z kolei do pracowni plastycznej zakupiono stoliki obrotowe do tworzenia rzeźb, palety malarskie, prasę do grafiki, sztalugi, deski do sztalug i do rysunku oraz szafę do przechowywania prac plastycznych.

Zakup tak dużej ilości wyposażenia był możliwy wyłącznie dzięki uzyskaniu dofinansowania z MKiDN oraz Gminy Miasto Chełmno.

Zdjęcia





Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu było wykonanie kotłowni gazowej i termomodernizacja budynku Chełmińskiego Domu Kultury. Budynek ChDK nie spełniał wymagań dotyczących zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, przegrody zewnętrzne miały niską izolacyjność termiczną a stolarka okienna była w bardzo złym stanie technicznym. Naprawy wymagała też elewacja budynku.

Zakres rzeczowy projektu objął:
- wymianę okien,
- docieplenie stropodachu,
- docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych,
- wymianę luksferów oraz montaż nawiewników,
- wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych z przebudową wejścia do budynku,
- zmianę źródła zasilania poprzez wykonanie nowej kotłowni gazowej z automatyką pogodową.

Celem projektu była poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i modernizację źródła ciepła w Chełmińskim Domu Kultury.

W oparciu o złożoną dokumentację konkursową, w dniu 26 lutego 2010 r. Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity 368 567,05 zł

Źródła finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 261 751,36 zł
- Gmina Miasto Chełmno: 106 815,69 zł

Zdjęcia





Polskie tradycje – Święto Wianków

Noc Świętojańska, zwana też Nocą Kupały, czy też potocznie Sobótką jest jednym z najstarszych świąt obchodzonych przez Słowian. Przetrwało ono do dzisiejszego dnia w postaci „ŚWIĘTA WIANKÓW”. Obchodzi się je w czasie letniego przesilenia, najczęściej w nocy z 21 na 22 czerwca, czyli w najkrótszą noc roku. Tej nocy z dala od ludzkich osiedli gromadzili się młodzi ludzie, aby przy wznieconym ognisku tańczyć, wróżyć, skakać przez ognisko i wreszcie puszczać na wodzie wianki. To w tę noc miał zakwitnąć czarodziejski kwiat paproci, który miał przynosić temu, kto go odnajdzie, szczęście i spełnienie wszystkich marzeń.

Chełmiński Dom Kultury już od wielu lat jest głównym organizatorem Nocy Świętojańskiej, czyli „ŚWIĘTA WIANKÓW”. Impreza organizowana jest nad Jeziorem Starogrodzkim. Przedsięwzięcie rozpoczyna cykl konkursów, zabaw i rywalizacji sportowych dla dzieci, nawiązujących do tradycji ludowych. Organizowane są również zabawy plebejskie i pokazy tańca z ogniem. Po zapadnięciu zmroku, obrzędy związane z „Nocą Świętojańską” przedstawia zespół folklorystyczny.

Projekt „Polskie tradycje – Święto Wianków” dofinansowany został przez Związek Miast Nadwiślańskich w latach 2009-2012 łącznie na kwotę 10 500 zł.

Więcej zdjęć





Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury

W ramach programu Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego dofinansowało w kwocie 20 000 zł projekt pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury”. W ramach projektu, w okresie od dnia 30 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., dla Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury zakupiono 5 nowych instrumentów muzycznych: saksofon barytonowy, barytonhorn (euphonium) – 2 szt., klarnet oraz flugel horns za łączna kwotę 24.794,50.

Z kolei w roku 2009 projekt o tej samej nazwie: „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie 40 000 zł. Dotacja pozwoliła na zakup dla orkiestry 14 nowych instrumentów muzycznych, m.in. flet poprzeczny, flet piccolo, saksofon altowy, saksofon tenorowy, klarnet, tuba, sakshorn tenorowy, puzon, flugelhorn oraz trąbka o łącznej wartości 55 850 zł.

Zakupione instrumenty będą służyć muzykom oraz uczniom Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury. Dzięki temu zespół będzie mógł prezentować się na prestiżowych konkursach i festiwalach nie odbiegając jakością wykonywanych utworów od innych orkiestr.




Wykonanie: A. Nowak