Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Chełmińskim Domu Kultury


O UTW Aktualności Regulamin Władze Dokumenty Galeria Wycieczki

O Uniwerystecie Trzeciego Wieku


16 stycznia 2009 roku rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie. Pierwszy, inauguracyjny wykład miał bardzo uroczysty i szczególny charakter. Odbył się w pięknej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmnie. Uroczyście, pieśnią „Gaudeamus Igitur" wykład rozpoczął chór Chorus Culmensis pod dyrekcją Wojciecha Błaszaka. Burmistrz Miasta Chełmna, p. Mariusz Kędzierski oraz Przewodniczący Rady Miasta Chełmna - p. Waldemar Piotrowski dokonali uroczystego, pierwszego wręczenia indeksów i legitymacji przedstawicielom słuchaczy / Rada Słuchaczy /. Obecni byli członkowie Rady Programowo - Naukowej UTW oraz wielu innych zaproszonych gości, m.in. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów p. Ireneusz Frelichowski, organizatorka UTW w Bydgoszczy, p. Zenobia Frelichowska, dyrektorzy instytucji kultury, szkół i wielu innych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie działa w oparciu o statut Chełmińskiego Domu Kultury i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.

Główne cele działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie to:

1. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.

2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.

4. Ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne i inne.

5. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie jest Chełmiński Dom Kultury. Funkcje kierowniczą sprawuje dyrektor ChDK, natomiast za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator do spraw Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie powołany przez dyrektora. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie współpracuje z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie jest Rada Naukowa składająca się z samodzielnych pracowników naukowych oraz przedstawicieli organizatora (wybierana bezterminowo).

W chwili obecnej w skład Rady Programowej chełmińskiego uniwersytetu wchodzą:

- prof. zw. Maria Murawska - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

- dr hab. Marek Zieliński - pracownik naukowy w Zakładzie Historii Kultury Materialnej i Historii Powszechnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor UKW.

- ks. dr Sławomir Tykarski,

- mgr Jacek Kordowski - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,

- mgr Ewa Gerka - dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej, współorganizator UTW,

- mgr Anna Soborska - Zielińska - pracownik merytoryczny Muzeum Ziemi Chełmińskiej,

- mgr Mieczysław Żelazko - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmnie,

- mgr Marzanna Pieniążek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie,

- mgr Magdalena Ludwikowska - kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Chełmna,

- mgr Władysław Flieger – historyk, przewodnik

- mgr Monika Rodzik – Prezes Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie

- mgr Janusz Napora - dyrektor ChDK, założyciel UTW w Chełmnie.

Koordynatorem UTW z ramienia organizatora jest Pani Kamila Cieślewicz.

Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Słuchaczy, którą tworzą:

- Mieczysław Majewski - Przewodniczący RS

- Paweł Sehnke - Zastępca Przewodniczącego

- Tadeusz Krause - Sekretarz

- Halina Łapczynska - Skarbnik

- Elwira Stożek - Członek Rady Słuchaczy

- Renata Gruźlewska - Członek Rady Słuchaczy

Stałym elementem działalności UTW są wykłady tematyczne organizowane regularnie od samego początku działalności. Tematyka wykładów uzależniona jest od aktualnych potrzeb i zainteresowań słuchaczy. W miarę zapotrzebowania prowadzone są również zajęcia fakultatywne, tj.:

- lektorat języka angielskiego - grupa początkująca i zaawansowana,

- lektorat języka niemieckiego - grupa początkująca i zaawansowana,

- kurs komputerowy - grupa zaawansowana i początkująca,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia fotograficzne,

- aerobic.

Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie słuchacze UTW w Chełmnie. Obecnie wprowadzane są nowe formy, m.in. zajęcia teatralne oraz warsztaty rękodzieła artystycznego

Tradycją stały się wspólne wyjazdy na wycieczki oraz koncerty. Jest to możliwe dzięki współpracy UTW z takimi instytucjami jak Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Dwór Artusa w Toruniu czy toruńskie planetarium. Słuchacze UTW czynnie włączają się w imprezy organizowane na terenie naszego miasta, poprzez prezentacje, wystawy, czy wolontariat. Organizowane są wystawy prac wykonanych podczas warsztatów artystycznych działających prze UTW. W roku 2013 słuchacze UTW czynnie włączyli sie w akcję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Na stałe współpracują ze stowarzyszeniami niosącymi pomoc, m.in. Ludzie - Ludziom. Cały czas poszerzana jest oferta tematyczna i programowa naszego uniwersytetu, co niewątpliwie stwarza nowe możliwości dla osób starszych z terenu naszego miasta.

Więcej zdjęć
Kliknij aby przewinąć do góry strony.

Wykonanie: A. Nowak